Tuntud ja hea kvaliteet!
Kütteriit tasuta transpordiga sinu koduõuele!
Ostukorv
0 toodet (0.00)

Kasulik teada

Küta ainult Halupuu puudega!

Järgnevas tabelis on toodud tähtsamate küttepuude energiasisaldus ruumimeetri kohta. Enamus küttepuude müüjaid armastab kasutada ühikuna kütteväärtust kilogrammi kohta. Eestis kasvavate puuliikide puhul jääb see arv enamasti 3100…3400 vahele. See loob petliku mulje nagu oleks meie küttepuud enam-vähem kõik sama kütmisväärtusega.

Tegelikult mõõdame ju küttepuud ikkagi ruumimeetrites, mitte aga kilodes!
Kuna näiteks valge lepp või kuusk on kaalult tunduvalt kergem kui kask ja must lepp, siis ruumimeetri kohta annab ta vastavalt vähem ka soojust.

Puu/kütuse liikNiiskusesisaldus %Energiasisaldus KWh/rm
Saare halud201650
Kase halud201500
Okaspuu halud201300
Sanglepa halud201200
Haava halud20850
Hall lepa halud20700

Küta heaperemehelikult

Ära põleta küttekoldes plastist-kilest jt tehismaterjalidest olmejäätmeid ega keemiliselt töödeldud ehitusmaterjalide jääke.

Kasuta tulehakatuseks kuivi, õhukesi puukilde, -koort ja tohtu ning ajalehti.

Lao puud koldesse horisontaalasendis, kuid ära topi seda kunagi kurguni täis, sest lõõmamiseks vajavad leegid rohkesti õhuhapnikku.

Ära ole siibri sulgemisega kärsitu. Parem lasta korstnasse toasooja kui inimelusid.

Erinevalt lehtpuust viskab okaspuu põledes sädemeid, mistõttu kasutage okaspuu halgusid ainult kinnistes küttekolletes.

Kasehalud tahmavad põlemisel rohkem, kui lepa, saare või haava halud.
Saare küttepuu annab meie ahjude ja pliitide jaoks liiga kõrget kuumust, mistõttu seda puud tuleks kütta segus teiste puudega.

 

Küttepuude koguse mõõtmine

Küttepuude tellimisel on oluline aru saada erinevatest kasutuselolevatest mõõtühikutest ja nendevahelistest seostest. Ebaausad küttepuude müüjad kasutavad sageli ära ostjate teadmatust. Soovitame alati pöörata hoolikalt tähelepanu millise mõõtühiku kohta müüja poolt pakutud hind kehtib: kas tihumeetri, riidaruumi või puisteruumi kohta.

 

  • Tihumeeter (tm) on võrdne ühe kuupmeetri puiduga, milles puuduvad  õhuvahed. Piltlikult väljendudes on tihumeeter 1m x 1m x 1m suurune puidust kuubik.
  • Ruumimeeter (rm) on .ühe kuupmeetri suurune puidumaht koos halgude vahel oleva õhuvahedega. Piltlikult on ruumimeeter 1m x 1m x 1m suurune kogus halgusid koos halgude vahel oleva õhuga. Väga oluline on eristada riidaruumi ja puisteruumi. Riidaruumi puhul arvestatakse ruumimeetrit riita laotud halgudelt. Puisteruumi puhul ebakorrapäraselt kuhjatud halgudelt. Kui kujutada endale ette 1m3 suurust kasti, siis on selge, et riita laotult mahutab see kast märksa rohkem halge, kui sinna ebakorrapäraselt puistatult.